xuanhaimmoer

XRP/BTC - Xu hướng giảm liệu có xảy ra ? - xuanhaimmoer

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Ichimoku và 3 đường WMA ủng hộ xu hướng giảm

Elder Impulse System đang cho thấy lực đẩy trong ngắn hạn

RSI đang thể hiện xu hướng tăng tạm thời

Tuy vậy thì tổng quan vẫn bị chi phối bởi xu hướng giảm do mây Ichimoku hình thành cản và giá đã phá mô hình Rising Wedge từ trước và đang trong xu hướng đi xuống

Tốt nhất là chờ tín hiệu khi giá không qua nổi vùng mây đỏ của Ichimoku thì vaò lệnh Short entry.

Thank you for all and goog luck !

Bình luận:
Đạt target và phá vùng hỗ trợ quan trọng, khả năng giá có thể rơi tiếp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.