xuanhaimmoer

XRP/BTC - Cẩn thận với giai đoạn tăng lần này

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Chúng ta đang ở trong mô hình cờ giảm lớn

RSI đã tạo xong mô hình vai đầu vai khá là nguy hiểm nếu có tín hiệu down thêm rõ ràng

DMI 4c cho thấy bên bò đã yếu

Good luck with analysis and follow me for more TA ! Thanks !