tungplaylol

XRP ĐÃ VÀO VÙNG QUÁ BÁN

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
XRP ĐÃ VÀO VÙNG QUÁ BÁN, RSI dưới 30 , MACD chuẩn bị cắt nhau
Có thể sẽ có 1 nhịp rớt xuống 2200 sts , hoặc sâu hơn là 1400sts, sâu nhất là 1200 sts
Sau đó pumb