VuDucThanhLong

XRP: Vùng mua lại phù hợp để đón nhịp tăng giá tiếp theo

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Có thể nói XRP đã làm 1 cú double hít khá mạnh vào thị trường
Khi mà vừa x3 giá và vừa đặt chân vào vị trí á hậu trên bảng xếp hạng coinmarketcap
Tôi tin tất cả anh em cũng đang đón chờ điểm vào tiếp theo của XRP
Và trong hình là điểm mua tôi muốn suggest tới mọi người!
Và target thì tùy tâm miễn sao vượt đỉnh cũ mình sẽ bắt đầu chốt

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.