xuanhaimmoer

XRP/BTC 1H - Chờ xác nhận mô hình

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Chúng ta cùng chờ xác nhận để xem XRP sẽ theo mô hình nào.

Good luck all !