BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
XRP/ BTC trên đồ thị 4h đang cho xu hướng điều chỉnh giảm.
Có thể giá sẽ giảm về vùng 8600 - 7100.
Sau đó có phục hồi để tăng tiếp hay không thì mới tính tiếp.!!!