Phamdong1969

XRP/BTC trên đồ thị ngày xu hướng giảm đã rõ

Giá xuống
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Trên đồ thị ngày XRP đã 2 lần phá trend tăng giá, mọi chỉ số kỹ thuật đều ủng hộ giá xuống
Hỗ trợ tốt nằm ở khu vực 0.000064x