XRP/ BTC - Binance
Buy: 0.00009328 - 0.00009369
Sell: 0.00010065 - 0.00010152
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3% chúc các bạn sớm win kèo :3