Trader-Pro-48

XRP đang tích luỹ ngắn hạn

Giá lên
Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Canh mua vùng giá 3400 hoặc hiện tại, chờ giá breakout khỏi vùng 3600
Target 3800
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
giá đã vượt qua điểm kháng cự ngắn hạn nhưng dài hạn vẫn là trend giảm tích luỹ, mọi người đừng nôn nóng nhé
Bình luận:
chờ giá về quanh vùng 3400 - 3600 mua lại là an toàn nhất
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
sau khi điều chỉnh ngăn hạn XRP tiếp tục giảm, sắp tới sẽ là đợt phục hồi trung hạn, khung dài hạn vẫn là giãm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.