Trader-Pro-48

XRP đang tích luỹ ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Canh mua vùng giá 3400 hoặc hiện tại, chờ giá breakout khỏi vùng 3600
Target 3800
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: giá đã vượt qua điểm kháng cự ngắn hạn nhưng dài hạn vẫn là trend giảm tích luỹ, mọi người đừng nôn nóng nhé
Bình luận: chờ giá về quanh vùng 3400 - 3600 mua lại là an toàn nhất
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: sau khi điều chỉnh ngăn hạn XRP tiếp tục giảm, sắp tới sẽ là đợt phục hồi trung hạn, khung dài hạn vẫn là giãm