LeTrongHoaiNam

XRPBTC xu hướng giảm dài hạn được xác lập

Giá xuống
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Bác nào đu vào XRP cẩn thận nhé, khả năng cao XRP về dưới 0,6$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.