LeTrongHoaiNam

XRPBTC xu hướng giảm dài hạn được xác lập

Giá xuống
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Bác nào đu vào XRP cẩn thận nhé, khả năng cao XRP về dưới 0,6$