xuanhaimmoer

XRP/BTC - Bearish Pennant

BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Chúng ta đang ở trong mô hình Bearish Pennant và nhiệm vụ là chờ XRP phá cạnh dưới của mô hình rồi vào lệnh short

Good luck !