Phamdong1969

XRP/BTC gần kết thúc chu kỳ điều chỉnh

Giá lên
BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Như ở cặp giao dịch XRP/USD chúng tôi nhận định hôm trước đã kết thúc điều chỉnh trước cặp XRP/ BTC
Hôm nay do thị trường có biến động mạnh lên XRP/ BTC giảm mạnh chạm vào đường trend của tam giác giá điều chỉnh, cũng là mức fibo 0.618% thoái lui của chu kỳ tăng trước đó.
Có thể XRP/ BTC sẽ phục hồi từ điểm này có 2 trường hợp xảy ra/
1. là XRP/ BTC phục hồi lên chạm điểm D sẽ điều chỉnh xuống E sau đó mới tăng như hình vẽ
2. Là XRP/ BTC phục hồi lên tới D thì bứt phá luôn và chỉ tạo thành sóng giảm ABC chứ không còn là sóng giảm ABCDE nữa!