Phamdong1969

XRP/BTC gần kết thúc chu kỳ điều chỉnh

Giá lên
BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Như ở cặp giao dịch XRP/USD chúng tôi nhận định hôm trước đã kết thúc điều chỉnh trước cặp XRP/ BTC
Hôm nay do thị trường có biến động mạnh lên XRP/ BTC giảm mạnh chạm vào đường trend của tam giác giá điều chỉnh, cũng là mức fibo 0.618% thoái lui của chu kỳ tăng trước đó.
Có thể XRP/ BTC sẽ phục hồi từ điểm này có 2 trường hợp xảy ra/
1. là XRP/ BTC phục hồi lên chạm điểm D sẽ điều chỉnh xuống E sau đó mới tăng như hình vẽ
2. Là XRP/ BTC phục hồi lên tới D thì bứt phá luôn và chỉ tạo thành sóng giảm ABC chứ không còn là sóng giảm ABCDE nữa!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.