BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Như bài phân tích trước đã có nói, giá của cặp xrp/ btc đang được hỗ trợ rất tốt vùng 3024, biểu đồ vẫn cho 1 đường giá đi lên

Hãy mua vùng giá hiện taị

mục tiêu : 37xx-39xx

stl: giá của khung Daily đóng cửa dưới mức 3024

Chúc ae thắng lợi

Hãy Like nếu thấy phân tích bổ ích nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.