DuyphongFX88

XRPBTC cực kì xấu

Giá xuống
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Giá quay lại test cản và đi xuống
Kì vọng giá trở về ~ 1500 sts
Giao dịch đang hoạt động