PhanDinhThai

XRP/BTC sàn bittrex - Đếm sóng elliot theo mô hình zig-zak

PhanDinhThai Cập nhật   
BITTREX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
XRP hôm nay chứng kiến một phiên tăng giá rất mạnh theo kiểu đặc trưng của XRP, tăng nhanh và mạnh để rồi down giá cũng rất nhanh.
Để nhìn được kĩ sóng của XRP tôi phải dùng khung thời gian rất nhỏ (M1, M3 hoặc M5) để có thể đếm sóng chi tiết.

Khái quát chung lại thì XRP đã vừa đi hết 5 sóng đẩy của mình trong khoảng vài giờ rất ngắn với sóng 5 là sóng được mở rộng (cực kì mạnh mẽ).
Thời điểm hiện tại XRP đang trong qúa trình thực hiện sóng ABC correction theo mô hình zigzak.

Giá có xu hướng sẽ hồi về fibonaci level 0.5 - 0.718.
Hãy bắt đầu chiến lược mua của mình ở vùng giá đó.

Tuy nhiên trong quá trình đó chúng ta cần theo dõi thêm các chỉ số các để update.
Tất cả chỉ là dự đoán
Bình luận:
5 sóng tăng chính trong biểu ngày hôm nay được thể hiện bằng màu xanh da trời,
sóng ABC correction chính được thể hiện bằng màu tím.
Các sóng con của ABC correction theo mô hình zig zak được thể hiện bằng sóng màu vàng và xanh lá cây
Bình luận:
/Users/phandinhthai/Desktop/Screen Shot 2018-02-10 at 9.22.32 PM.png
Bình luận:
XRP thể hiện rằng mình là coin có thời gian correction lớn hơn rất nhiều so với thời gian hình thành sóng đẩy.
XRP có thể test lại vùng giá 12.1k satoshi trước khi hoàn thành sóng giảm C (tím).
Vùng giá lý tưởng vẫn là vùng giá 0.5 - 0.618 Fib
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.