I_Cant_Trade

XrpBtc July 22 Price Action

Giá lên
BITFINEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
608 lượt xem
11
Price Action

Sóng đẩy a - b - c => Độ dốc thoải dần qua từng sóng đẩy => Lực đẩy có xu hướng yếu đi
Sóng hồi A - B => Độ dốc có xu hướng lớn => Lực hồi có xu hướng lớn
Từ a tới A => Sóng đẩy và hồi có độ dốc ngang nhau
Từ A tới b => Sóng hồi có độ dốc lớn hơn, sóng hồi có xu hướng mạnh hơn
Từ b tới B => Như trên
Từ B tới c => Như trên
Sóng c: Ban đầu có độ dốc thoải, lúc sau đột nhiên tăng tốc, và khựng lại tại vùng này, nhìn về quá khứ, đã từng có nến Hammer Pullback => Nhìn có vẻ giống Climactic Move - Reversal