Ninh-Do

XRP hiệu chỉnh

Giá xuống
BINANCE:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Test
Bình luận: XRP break flag target 80-81