truongdaiduy

Thời điểm tốt để mua XRP

truongdaiduy Updated   
POLONIEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Sau thời gian sideway khá lâu, nay thì XRP đã thoát ra được rồi. Ta hãy mua & trữ thật lâu vào.
Bình luận: Bitcoin hổm rày hot quá, xpr tạm thời hơi lép vế. Holder bình tĩnh hold tiếp (:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.