UnknownUnicorn6179919

XPR/ BTC 1D trong quá trình tích lũy

POLONIEX:XRPBTC   XRP/Bitcoin
Theo xu hướng trend XPP đang quá trình tích lũy vùng hỗ trợ 0.000023
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.