FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
Hello cả nhà,

Lâu lắm rồi Suka mới public chart. Dù Suka vẽ rất nhiều nhưng vì lười ghi ghi. hỳ.

Đoạn này Suka thấy VDV xuất hiện ở cả khung 2h và 1D tuy nhiên cứ có cảm giác xuống SHORT vì còn nằm trong " Channel price". Anh chị biết là Suka thích đánh theo trend ntn rồi đấy ^^

Anh chị thấy sao bình luận cùng Suka nha.

Gợi ý là Short thì SL 755x.
Long thì SL 72xx cho khung nhỏ nha.