FTX:BTCPERP   Bitcoin Perpetual Futures
Hello cả nhà,

Lâu lắm rồi Suka mới public chart. Dù Suka vẽ rất nhiều nhưng vì lười ghi ghi. hỳ.

Đoạn này Suka thấy VDV xuất hiện ở cả khung 2h và 1D tuy nhiên cứ có cảm giác xuống SHORT vì còn nằm trong " Channel price". Anh chị biết là Suka thích đánh theo trend ntn rồi đấy ^^

Anh chị thấy sao bình luận cùng Suka nha.

Gợi ý là Short thì SL 755x.
Long thì SL 72xx cho khung nhỏ nha.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.