HD_love_trading

Đã đến lúc hạ cánh, RIPple

Giá xuống
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Người ta nói Ripple sẽ hạ bệ Eth để làm nữ hoàng Crypto.
Ceo Ripple nói Ripple nhanh hơn Bitcoin 1000 lần.
Người ta nói Ripple rất tiềm năng, tương lai của Blockchain.
Người ta cũng nói như vậy, khi mà Ripple ở đỉnh 4 đô, phải nói rằng, Đồng Xrp đã phát triển hơn ngày đó rất nhiều, có thêm các đối tác, nhưng giá đồng Ripple bất chấp rất nhiều tin tức tốt, vẫn không ngừng đi xuống.
Có người mua, ắt có kẻ nào đó âm thầm bán ra. Ripple đang ở giá gấp đôi vùng giá trị 0,25 USD của mình. Hơn nữa với rất nhiều nến có phần đuôi trên dài, Ripple đang thất bại trong việc tăng giá của mình.
Có vẻ như là 1 đợt xả hàng dần của các cá mập, và đến khi xả được 1 lượng vừa đủ, sẽ là 1 đợt giá đẩy xuống để có 1 đợt gom hàng tiếp theo.
Target bán có thể ở các mức fibo thấp hơn: 0,45 ; 0,36
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.