Forex9999

Sell XRP về 0.65000

KRAKEN:XRPUSD   XRP/USD
XRP đã không vượt qua cản cứng ở 0.9 sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi lên fibo 50 của sóng trước
XRP nhiều khả năng sẽ down nhanh về vùng 0.6500, Khuyến nghị ae chốt lãi hoặc sell về vùng này

Ý tưởng liên quan