KirkBarton

XRP/USD: phân tích kỹ thuật

BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
150 lượt xem
1
Xu hướng hiện nay

Hiện tại, tỷ giá XRP/USD lại kiểm thử mức 1.2980 (điều chỉnh Fibonacci 0,0%), nhưng chưa thể đột phá qua mức này và đã bắt đầu bật lại.

Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về sự đảo chiều của xu hướng tăng. Sự điều chỉnh đáng kể về các mức 0.9765 (Murrey ), 0.8275 (điều chỉnh Fibonacci 61,8%) và 0.7812 (Murrey ) sẽ có khả năng, nếu giá được củng cố dưới mức 1.0742 (Murrey , đường giữa của dải Bollinger ). Mức chủ chốt đối với "phe bò" vẫn là 1.2980, sự đột phá qua mức này, sẽ mang tới triển vọng tăng giá lên các mức 1.4648 (Murrey , H4) và 1.5625 (Murrey , W1).

Nhìn chung, xu hướng tăng vẫn được duy trì, được xác nhận bởi sự đảo chiều tăng của dải Bollinger , nhưng histogram MACD đang giảm trong vùng âm, còn chỉ báo Stochastic đảo chiều giảm, khiến không loại trừ khả năng phát triển sự điều chỉnh giảm.

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức kháng cự: 1.2980, 1.4648, 1.5625.

Các mức hỗ trợ: 1.0742, 0.9765, 0.8275, 0.7812.
My trading profile is here and available for copy trading https://bit.ly/3yHrZJw

Bình luận