NguyenThang33

XRP - Short

Giá xuống
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Giá đang phá tam giác đi xuống. Ae chia sẻ phân tích của mình vào cmt nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.