Forex9999

Sell XRP 0.63 ; TP 0.5 ; SL 0.7 ( TP 0,13 $; SL 0,7$)

KRAKEN:XRPUSD   XRP/USD
XRP đang chạy theo sóng BTC và nếu BTC tiếp tục xuống nữa thì XRP lại càng xuống sâu hơn
Nhiều khả năng XRP sẽ test lại vùng đáy trc mắt tại 0.5 USD/ Coin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.