BLOGFOREXVIET

XRPUSD TIẾP TỤC MÔ HÌNH TAM GIÁC, CHỜ BUY

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
GIÁ XRPUSD, đang dao động trong biên độ nhỏ dần, Xu hướng chính gần nhất là giảm mạnh
***** Tại sao tôi chọn Buy *****
* Xu hướng hiện tại đang sideway
** Mô hình Tam giác đã được hiện ra, giá tích lũy đến cuối tam giác
*** Giảm hoài cũng phải tăng lên cho người ta tham lam chứ.
**** TT chung Cypto đang tăng chậm nhưng chắc thể hiện ở BTC, ETH
***** Giá cần một lần nữa hướng về vùng 0.28000, vùng cản tâm lý và gần nhất.
****** Nhưng tôi sẽ đợi để xem giá sẽ phá hướng nào thật sự, nếu thuộc phe sell tôi sẽ đứng ngoài.
>>>> Nhận định cá nhân thôi anh chị nên có quyết định sau cùng của riêng mình. Đừng phức tạp hóa TT nó chỉ có BUY ỏ SELL và đi theo hướng mà TT muốn. Phân tích chỉ làm tăng xác suất khi vào lệnh.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá vẫn đi trong mô hình
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá phá kênh dưới, nên theo Sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.