BLOGFOREXVIET

XRPUSD TIẾP TỤC MÔ HÌNH TAM GIÁC, CHỜ BUY

Giá lên
BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
GIÁ XRPUSD, đang dao động trong biên độ nhỏ dần, Xu hướng chính gần nhất là giảm mạnh
***** Tại sao tôi chọn Buy *****
* Xu hướng hiện tại đang sideway
** Mô hình Tam giác đã được hiện ra, giá tích lũy đến cuối tam giác
*** Giảm hoài cũng phải tăng lên cho người ta tham lam chứ.
**** TT chung Cypto đang tăng chậm nhưng chắc thể hiện ở BTC , ETH
***** Giá cần một lần nữa hướng về vùng 0.28000, vùng cản tâm lý và gần nhất.
****** Nhưng tôi sẽ đợi để xem giá sẽ phá hướng nào thật sự, nếu thuộc phe sell tôi sẽ đứng ngoài.
>>>> Nhận định cá nhân thôi anh chị nên có quyết định sau cùng của riêng mình. Đừng phức tạp hóa TT nó chỉ có BUY ỏ SELL và đi theo hướng mà TT muốn. Phân tích chỉ làm tăng xác suất khi vào lệnh.
Giao dịch đang hoạt động: Giá vẫn đi trong mô hình
Giao dịch được đóng thủ công: Giá phá kênh dưới, nên theo Sell.