DatTong

Chiến lược giao dịch lướt sóng RIPPLE/DOLLAR

BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
TF H1: Cấu trúc là uptrend
Dự đoán sóng sẽ đi theo hình trên M15
( Canh mua vẫn là chủ đạo)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.