mayer_rothschild

XRP_USD Đi xuống trong ngắn hạn - Vùng mua vào giữ dài hạn.

Giá xuống
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
XRP chart D và 4h có xu hướng lao dốc khi vừa phá vỡ trendline hỗ trợ (đường chéo màu đen), 3 đường MA(8), MA(21), MA(55), xếp chồng hướng xuống theo thứ tự thể hiện xu hướng bán ra, giá xuống rõ rệt. Trong khoảng vài ngày tới giá sẽ di chuyển về vùng 0.288$, target thấp hơn là 0.275$. Theo mình đánh giá vùng giá từ 0.26 - 0.3$ của XRP là khoảng giá tốt để mua giữ dài hạn.
Note: Trên đây chỉ là phân tích kỹ thuật và quan điểm cá nhân, không khuyến khích các bạn đầu cơ, đầu tư theo ý kiến trên, tất cả chỉ mang tính tham khảo. Xin cám ơn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.