mayquanxi

Cơ hội mua XRP dịp tết

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
XRP sẽ dao động xung quanh 1.07(fib 0.382) và 0.97(fib0.236) trước xu hướng lên.
Đà vẫn tăng đều từ 02/02.
KLGD tăng đều giữa các đỉnh.
Nếu muốn an toàn các bạn có thể đợi chỉ báo stochatich vào vùng quá bán(4H).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.