mayquanxi

XRP với những bậc thang hình tam giác

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Sẽ là những bước đi lên đối với XRP, trong đó các bước là những tam giác cân với điểm bứt phá tại đỉnh tam giác.
Dự đoán 3 bậc.
Trong bậc thứ 2 xrp còn hồi lên đc khoảng 1.04$.
Bậc thứ 3 có thể hồi lên đc đỉnh cũ 1.22$.
Yêu cần: Khối lượng TB bậc 1 < Bậc 2 < Bậc 3.