TieuLongFX

Phép chiếu nói lên điều gì trong thị trường Crypto? Trùng hợp?

Trong bài phân tích này đã bỏ qua các phương pháp mình từng sử dụng mà chỉ cử dụng phép chiếu để tính toán thời gian chu kỳ tăng và nén điều chỉnh thì có sự trùng hợp khá diệu kỳ về tổng số thời gian tồn tại. Đây là một ý tưởng thử nghiệm của mình trong phân tích Crypto mà trước giờ chưa từng áp dụng nên để xem thị trường sẽ trả lời về tính chính xác của nó nhé. Hy vọng dự đoán của mình sẽ thành sự thật sau 1 năm ups and downs đã làm cho nhiều anh em điêu đứng. Lịch sử tái diễn hay có sự trùng hợp ngẫu nhiên thì thời gian sẽ trả lời.

Chiến thuật của tôi sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance & Harmonics Pattern.

Cảnh báo rũi ro & Miễn trừ trách nhiệm:
- Không thể khẳng định hoàn toàn các phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật được đưa ra trong website này sẽ tạo ra lợi nhuận hoặc người học sẽ không gặp thua lỗ trong quá trình giao dịch.
- Không có một sự đảm bảo nào về việc phương pháp này sẽ phù hợp với tất cả các bạn hoặc giúp các bạn trở thành một người giao dịch thành công.
- Kết quả giao dịch của bất kỳ hệ thống giao dịch hoặc phương pháp giao dịch nào trong quá khứ không phải là cẩm nang cho kết quả giao dịch sắp tới của bạn.
- Đừng giao dịch nếu bạn không có khả năng tự chủ về tài chính. Những ví dụ được đề cập trong website này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chia sẻ.
- Không có sự lôi kéo nào nhằm mục đích mua hoặc bán ở đây. Người chia sẻ không chịu trách nhiệm cho kết quả giao dịch của bạn.
- Giao dịch tài chính là một việc có rủi ro rất cao, chúng tôi khuyến nghị bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia tài chính trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.