tradingpro2012

XRPUSD chỉ 1 từ duy nhất Hold long .

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
Lần thư 7 trong vòng 2 năm XRPUSD quay về test hỗ trợ mạnh quanh 0,28 - 0,3.Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy giá này chỉ có một câu Duy nhất là Hold long
Chiến lược : Long 0,28 - 0,3; Stoploss : 0,24; Take profit : 1 - 1,5
Bình luận:
Đáy cần test đã test, ACE đã vào lệnh mua XRP theo chiến lược thực hiện dời lệnh dừng lỗ lên 0,27 để bảo toàn vốn nhé việc còn lại chỉ là hold long chờ chốt lời đúng target thôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.