Trongvinh-FA25

XRPUSDT - CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Giá lên
BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
Thân chào anh em,

Sau cú Downtrend dài hạn, XRP vận động lình xình và chưa có một đợt hồi phục đáng kể nào trong khi nhóm top coin đã hồi phục rất tốt trong giai đoạn đầu năm, nhìn vào dài hạn, XRP vẫn nằm trong trend giảm lớn, vậy chiến lược đầu tua dài hạn của chúng ta sẽ như thế nào cho XRP.

Context market:

- Về dài hạn, xu hướng giảm dài hạn của BTC đã có những tín hiệu tạo đáy đảo chiều khi hoàn tất sóng điều chỉnh ABC sau một đà tăng trưởng thần tốc năm 2017, xét về dài hạn XRP đang sideway trong một range giá rất lớn 0.2-0.5
- Theo phương pháp Wyckoff XRP đã hoàn tất quá trình phân phối và đang trong quá trình tích lũy - Accumulation với vùng tích lũy lớn 0.225-0.325 trong đó XRP được hỗ trợ tốt bởi vùng 0.225-0.245 và vùng kháng cự cứng là vùng 0.315-0.326, về trung hạn đây là hai vùng mà chúng ta xem xét giao dịch, để có thể uptrend XRP phải phá vỡ vùng khánh cự 0.315-0.326.

Signal: Theo phương pháp Wyckoff chúng ta sẽ có các vị thế mua khi giá về test vùng 0.245-0.255

Strategy: Chiến lược dài hạn của chúng ta sẽ xem xét mua vào khi giá về vùng 0.245-0.255 với một vị thế vừa phải, và nhồi thêm vị thế nếu giá test lại vùng này hoặc giá đi đúng xu hướng. Chiến lược này thất bại nếu giá xuống dưới vùng 0.22, chúng ta đặt SL tại vùng 0.219

Goodluck and happy trading!

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 Đào tạo PTKT: https://rg.link/FsH2CTK
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.