HHermes

XRP ngắn hạn đang hình thành mẫu hình AB=CD, target 0.55

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
XRP ngắn hạn (2 - 4 tuần) đang hình thành mẫu hình kinh điển AB=CD , vùng Long 0.4, target 0.55