tungha1

Phân tích dài hạn XRP/USD 2018

Giá lên
BITTREX:XRPUSD   XRP/USD
Khung 3D chúng ta thấy BB đang bó hẹp, Riple đang bước vào giai đoạn tích luỹ. Trong trung hạn (Tháng 6) giá có thể xuống khu vực 0.35-0.45$ và tích luỹ tại đây (Dưới MA20 và MA50) trong 2-3 tháng trước khi bắt đầu chu kì mới. MA đang có xu hướng xoắn lại với nhau và kỳ vọng điểm bùng phát xẩy ra sớm nhất vào tháng 10. Nếu tệ hơn chúng ta có thể phải chờ đến tháng 4 năm sau (2019).
Theo tôi khả năng uptrend vào cuối năm là cao hơn.
Target tôi đưa ra là 15$ cho đợt uptrend này.
Hiện tại giá XRP đã ở trong vùng giá tốt. Tôi sẽ gom từ khoảng giá 0.3-0.5$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.