Kienthucforex

XRP breakout lên, sẵn sàng tăng giá

Giá lên
BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
Sau 3 tuần củng cố và di chuyển trong mô hình tam giác. XRP đang cho thấy xu hướng tăng tiếp tục.
Giá hiện tại đã phá vỡ đường kháng cự của mô hình tam giác và có vẻ đã sẵn sàng tăng giá.

Mục tiêu kỳ vọng lên $1.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.