Top1vn

Lệnh 2D Long XRP

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Lý do: Phá đường biên
* Tâm lý : Bình thường, ko có cảm xúc tiêu cực, Không cảm thấy tham lam
* Thị trường: Đang trong 1 xu thế tăng, chưa có dấu hiệu của giảm giá
* Kế hoạch : Đang theo dõi đóng cây H4 tiếp theo ở 7h tối sẽ vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.