Fondex

XRPUSD những ngày tới

BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Phe bò đã cố gắng giữ cho Ripple ở trên mức hỗ trợ ngày tại $0.337 trong hai ngày qua nhưng đã không thể có được sự phục hồi mạnh mẽ. Điều này cho thấy phe gấu đang chiếm ưu thế.

Giảm dưới $0.337 sẽ dẫn đến mức giảm xuống mức thấp nhất vào ngày 25/11 là $0.31123. Đường hỗ trợ của kênh giảm dần nằm ngay dưới mức này. Chúng tôi dự đoán vùng hỗ trợ mạnh tại đây. Trái ngược với quan điểm của chúng tôi, nếu phe gấu đẩy giá giảm xuống bên dưới kênh thì việc tái kiểm định $0.24508 là có thể xảy ra.

Nếu phe bò bảo vệ đáy kênh và hồi phục mạnh, bứt phá khỏi EMA trong 20 ngày thì sẽ làm tăng xác suất tăng giá lên đỉnh của kênh ở mức $0.52. Trader có thể đóng các vị thế mua nếu giá duy trì dưới kênh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.