ThinhDinhManh

Về bờ cho XRP/USD từ 0,25 lên 0,8 - X3 lần

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
+/ XRP sau phiên trượt dài, sóng đã về tới đáy ngày 12/9/2018
+/ Khi về tới đáy liên tục là nhưng pha cồn sóng mạnh rồi chìm dần chìm dần từ ngày 12/9/2018 đến ngày 11/5/2019.
+/ Từ 11/5/2019 đến 21/6/2019 sóng XRP bắt đầu cồn sóng mạnh tạo 3 đỉnh gần nhau 2 đáy lằm trên và phá 2 đỉnh 0.4 và lằm trên 2 đỉnh 0,4 đó luôn rồi mới rũ sóng xuống.
=> Chứng tỏ XRP đã hoàn thành xu hướng giảm chu kỳ chính, và đang bắt đầu tăng cùng BTC và đi vào chu kỳ tăng sóng mới.
=> Sóng ngắn trung hạn đầu tiên là từ 0,25 lên 0,8, X3 lần.
Bình luận: +/ VỀ PHẦN CHỈ BÁO MACD
++/ Hiện tại đường cong MACD đã cắt đường tín hiệu 2 lần. lần 1 giá lên yếu,
rồi cắt xuống nhưng giá xuống ko nhiều, lần 2 cắt lên giá tăng ít hơn, nhìn
chung 2 lần cắt này thì: giá đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng đường MACD
đáy sau lại cao hơn đáy trước, đường tín hiệu đang đi lên
=> có sự phân kỳ, chỉ báo bắt đầu kéo giá, xu hướng giảm kết thúc, đủ điều
kiện tăng sóng lại.
++/ So sánh đáy hiện tại với đáy 1 năm trước thì giá ngang bằng, nhưng đáy
đường MACD và đường tín hiệu hiện tại lại cao hơn đáy 1 năm trước
=> Tiếp tục phân kỳ, xu hướng giảm chu kỳ lớn đã kết thúc đủ điều kiện cho
tăng sóng lớn.
++/ Sắp tới do chỉ báo sẽ kéo giá, đường MACD cắt qua trục 0 là lần tăng sóng
đợt, sau đó điều chỉnh mạnh, sóng sẽ tăng mạnh rồi điều chỉnh / đợt 2 đường
tín hiệu sẽ tiến tới gần trục 0, lúc này giá sẽ tăng vượt đỉnh lần 1 kéo đường tín
hiệu bật lên qua trục 0, hoàn thành xu hướng tăng đi vào xu hướng điều chỉnh.