ThinhDinhManh

Về bờ cho XRP/USD từ 0,25 lên 0,8 - X3 lần

Giá lên
ThinhDinhManh Cập nhật   
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
+/ XRP sau phiên trượt dài, sóng đã về tới đáy ngày 12/9/2018
+/ Khi về tới đáy liên tục là nhưng pha cồn sóng mạnh rồi chìm dần chìm dần từ ngày 12/9/2018 đến ngày 11/5/2019.
+/ Từ 11/5/2019 đến 21/6/2019 sóng XRP bắt đầu cồn sóng mạnh tạo 3 đỉnh gần nhau 2 đáy lằm trên và phá 2 đỉnh 0.4 và lằm trên 2 đỉnh 0,4 đó luôn rồi mới rũ sóng xuống.
=> Chứng tỏ XRP đã hoàn thành xu hướng giảm chu kỳ chính, và đang bắt đầu tăng cùng BTC và đi vào chu kỳ tăng sóng mới.
=> Sóng ngắn trung hạn đầu tiên là từ 0,25 lên 0,8, X3 lần.
Bình luận:
+/ VỀ PHẦN CHỈ BÁO MACD
++/ Hiện tại đường cong MACD đã cắt đường tín hiệu 2 lần. lần 1 giá lên yếu,
rồi cắt xuống nhưng giá xuống ko nhiều, lần 2 cắt lên giá tăng ít hơn, nhìn
chung 2 lần cắt này thì: giá đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng đường MACD
đáy sau lại cao hơn đáy trước, đường tín hiệu đang đi lên
=> có sự phân kỳ, chỉ báo bắt đầu kéo giá, xu hướng giảm kết thúc, đủ điều
kiện tăng sóng lại.
++/ So sánh đáy hiện tại với đáy 1 năm trước thì giá ngang bằng, nhưng đáy
đường MACD và đường tín hiệu hiện tại lại cao hơn đáy 1 năm trước
=> Tiếp tục phân kỳ, xu hướng giảm chu kỳ lớn đã kết thúc đủ điều kiện cho
tăng sóng lớn.
++/ Sắp tới do chỉ báo sẽ kéo giá, đường MACD cắt qua trục 0 là lần tăng sóng
đợt, sau đó điều chỉnh mạnh, sóng sẽ tăng mạnh rồi điều chỉnh / đợt 2 đường
tín hiệu sẽ tiến tới gần trục 0, lúc này giá sẽ tăng vượt đỉnh lần 1 kéo đường tín
hiệu bật lên qua trục 0, hoàn thành xu hướng tăng đi vào xu hướng điều chỉnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.