URIFX

@XRPUSDT #Wave5 ==> Now or never

URIFX Cập nhật   
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
hi all,
Trước đây mình có đăng bài XPRUSDT với cơ hội vàng để mua (xem link dưới bài). Tuy nhiên, structure giá đã thay đổi thành correction lớn hơn. Gần như là correction của toàn bộ cấu trúc giá từ lúc coin này lên sàn. :D

Theo thuyết sóng EW. Wave 2 và Wave 4 đối nghịch nhau về structure và time. Nếu wave 2 Slideway thì wave 4 sẽ Zigzag. Nếu wave 2 mất nhiều time để hoàn thành thì wave 4 đi rất nhanh.

Quy luật này gần với chart của XRP và giá đang tiến gần đến điểm cuối của Wave 1. Nếu so sánh với structure của BTC và ETH, chúng ta cũng thấy có điểm tường đồng về time kỳ vọng giá sẽ quay đầu.

Để xem giá sẽ phát triển như thế nào để kiểm nghiệm tính ứng dụng của EW.

Happy trading,

URI
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Giá phức tạp quá. Hy vọng có 1 wave xuống!
Bình luận:
Mình vẫn nghi ngại khả năng pull back của XRP theo mô hình này

Bình luận:
Chờ tín hiệu buy
Bình luận:
Thuyết Elliott đã đúng!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.