ThaiPhanBui

Mô hình 2 đỉnh hình thành. Dự báo giá giảm về vùng hỗ trợ 0.55

Giá xuống
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Như bạn đã thấy, Mô hình giá hiện tại đã hình thành mô hình 2 đỉnh, vừa mới phá vỡ vùng neckline.

Điều này cho ta 2 khả năng mà giá sắp tới có thể đi:
1. Giá tiếp tục đi về vùng hỗ trợ tiếp theo là 0.55
2. Giá hồi phục về neckline 0.85 và tiếp tục giảm về 0.55
Bình luận: Giá đi theo hướng thứ 2. tạo 1 cây pinbar ngay tại neckline, và tiếp đến là cây nến đỏ nhấn chìm đà hồi phục trước đó.
Dự đoán tiếp theo của mình là xu hướng giảm tiếp tục và giảm về vùng hỗ trợ 0.55