tradafx

Hướng dẫn giao dịch: CÁCH VÀO LỆNH TỪ A ĐẾN Z CHI TIẾT NHẤT

Đào tạo
tradafx Cập nhật   
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Hướng dẫn giao dịch: CÁCH VÀO LỆNH TỪ A ĐẾN Z CHI TIẾT NHẤT

Đây là một video ngắn tôi minh họa cho các bạn cách mà một trader giao dịch Hành vi giá - Price Action tìm kiếm các cơ hội giao dịch trên thị trường.

Và trong video tôi sẽ mô tả chi tiết nhất có thể quy trình vào lệnh từ A-Z

Cám ơn các bạn đã theo dõi.
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật nhiều thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau.
Bình luận:
Các bạn xem lại ý tưởng trong video, Những lệnh Take Profit chỉ mang tính chất minh họa theo chức năng Replay của Tradingview và không có giá trị như khuyến nghị giao dịch.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.