URIFX

@XRPUSDT #Wave3/WaveC => Mua vào

Giá lên
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
hi all,

Tình hình là XRP đang dần kết thúc correction ABC . Nếu break channel lên có nghĩa là sẽ có 1 đợt tăng cao. Hy vọng là wave 3.

URI ,