URIFX

@XRPUSDT #Wave3/WaveC => Mua vào

Giá lên
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
hi all,

Tình hình là XRP đang dần kết thúc correction ABC. Nếu break channel lên có nghĩa là sẽ có 1 đợt tăng cao. Hy vọng là wave 3.

URI ,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.