xuanhaimmoer

Ripple (XRP/USDT) - Phân tích đa khung thời gian

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
Các phân tích đã được viết và nêu rõ trên bài

Vùng mua sẽ chờ ở bên dưới để tối ưu !
Bình luận:
Update mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.