yeus777

XRP cẩn thận củi lửa, khả năng về test vùng 0.5-0.6 rồi mới bay

Giá xuống
yeus777 Cập nhật   
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Giá đã break khỏi trendline tăng, Slingshot chuẩn bị đổi màu, wavetrend vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều
vùng mua hợp lý là 0. 5-0 .6$
chúc mọi người đầu tư thuận lợi
Giao dịch đang hoạt động:
Đã khớp lệnh ở 0.58$ ò ó o
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.