URIFX

@XRPUSDT #WaveC/3 => Buy breakout!

Giá lên
POLONIEX:XRPUSDT   XRP / Tether USD
384 lượt xem
5
hi all,

Chúng ta đang trong vùng quyết định có nên mua XRP hay không vì:

1/ Pattern: AB=CD
2/ Wave C của correction ABC
3/ Vùng gần đầu cuối của wave 1.

Buy khi có breakout.

Cheers,

URI
Bình luận:
Bình luận: Hy vọng không vượt qua level của H&S
Bình luận:

Bình luận