Trader-Pro-48

xrp đang ở điểm mua tốt, hãy tham lam khi người khác sợ hãi

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
mua quanh vùng giá 0.3700-0.3800
chốt quang vùng 0.44
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.