xuanhaimmoer

RIPPLE (XRP/USDT) - Đồ thị đẹp

BITTREX:XRPUSDT   XRP / Tether
XRP có một bước tăng rất mạnh vào lần trước đã phá xu hướng giảm với vol giao dịch lớn và sau đó đã có re-test lại thị trường về hành động giá và đang tăng trưởng từ vùng hỗ trợ khá tốt

Mua lại bất cứ khi nào giá về vùng hỗ trợ này

Target mục tiêu là 2 vùng trên hình

Good luck every one !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.