Miyomim

XRP có thể đã hình thành xong Phase C theo Wyckoff

Giá lên
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
XRP hình thành xong Phase C theo Wyckoff, đã tạo ra 1 m-SOS, giá có thể sẽ phá vỡ giả đường trend tăng ngắn hạn để lấy thanh khoản. Kỳ vọng giá chạm vùng QML và đi lên
Plane như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.