BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Giá XRP đang bị ảnh hưởng mạnh bởi sự FOMO của toàn thị trường
Quyết định mua bán sau khi thị trường điều chỉnh về vùng thích hợp và sideways.

Entry: 1.06-1.07
Kỳ vọng:
Mua 1.4
Bán: 0.85
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.